NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Hotarari 2021

Hotarare 1 cu privire la acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anului 2020 a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 935986,32
 6 Downloads
 14-07-2021
  6 times
Descarca ( pdf )
Hotarare 10 privind aprobarea dizolvarii si lichidarii Societatii Belciugatele-Servicii Edilitare SRL
 7 Downloads
 14-07-2021
  7 times
Descarca ( pdf )
Hotarare 11 cu privire la aprobarea folosirii sumelor de bani virate pentru proiectul Scoala noastra,Scoala prietenoasa, pentru plata cheltuielilor indirecte
 15 Downloads
 14-07-2021
  15 times
Descarca ( pdf )
Hotarare 12 cu privire la aprobarea folosirii sumelor de bani virate pentrul proiectul Scoala noastra, Scoala prietenoasa, pentru plata cheltuielilor indirecte
 13 Downloads
 14-07-2021
  13 times
Descarca ( pdf )
Hotarare 13 cu privire la aprobarea platii sumelor de bani virate pentru realizarea obiectivului de investitii Extindere si modernizare retea de alimentare cu apa in comuna Belciugatele judetul Calarasi
 12 Downloads
 14-07-2021
  12 times
Descarca ( pdf )
Hotarare 14 cu privire la aprobarea utilizarii unor sume de bani solicitate in cadrul cererii de prefinantare pt proiectul Scoala Noastra Scoala Prietenoasa
 10 Downloads
 14-07-2021
  10 times
Descarca ( pdf )
Hotarare 15 cu privire la aprobarea folosirii sumelor de bani virate pentru proiectul ,, Scoala noastra, scoala prietenoasa, pentru plata drepturilor salariale ale personalului implicat in proiect
 12 Downloads
 14-07-2021
  12 times
Descarca ( pdf )
Hotarare 16 cu privire la aprobarea platii sumelor de bani virate pentru realizarea obiectivului de investitii modernizare drumuri de interes local in comuna Belciugatele catre executant
 11 Downloads
 14-07-2021
  11 times
Descarca ( pdf )
Hotarare 17 cu privire la aprobarea platii sumelor de bani virate pentru realizarea obiectivelui de investitii Extindere si modernizare retea de alimentare cu apa in comuna Belciugatele catre exe
 13 Downloads
 14-07-2021
  13 times
Descarca ( pdf )
Hotarare 19 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021
 10 Downloads
 14-07-2021
  10 times
Descarca ( pdf )
Hotarare 2 cu privire la aprobarea folosirii sumelor de bani virate pentru proiectul Scoala noastra, Scoala Prietenoasa, pentru plata drepturilor salariale ale personalului implicat in proiect
 6 Downloads
 14-07-2021
  6 times
Descarca ( pdf )
Hotarare 20 privind aprobarea implementarii proiectului INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA BELCIUGATELE in vederea finantarii prin Programul National de Constructii de Interes Public
 10 Downloads
 14-07-2021
  10 times
Descarca ( pdf )
Hotarare 22 privind aprobarea implementarii proiectului CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU DE PERMANENTA IN LOCALITATEA MARIUTA COMUNA BELCIUGATELE in vederea finantarii prin Programul National
 10 Downloads
 14-07-2021
  10 times
Descarca ( pdf )
Hotarare 23 cu privire la inchiderea unor roluri fiscale, anularea obligatiilor fiscale si actelor administrative aferente rolurilor respective_
 9 Downloads
 14-07-2021
  9 times
Descarca ( pdf )
Hotarare 24 privind aprobarea extinderii retelei de iluminat public in comuna Belciugatele, judetul Calarasi_
 9 Downloads
 14-07-2021
  9 times
Descarca ( pdf )

Cauta documente

Categorii M.O.L.

Arhiva dispozitii

@2022

Meniu