NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI BELCIUGATELE  

 

Linie

 

Proiect de hotărâre

Proiect de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021

 

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...

 

 

INIȚIATOR
Primarul Comunei Belciugatele
PRIMAR

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Belciugatele
Mihai T. ION

 

 

Comuna Belciugatele 08 Septembrie 2021
Nr. 6268