NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI BELCIUGATELE  

 

Linie

 

Proiect de hotărâre

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul e investitii ,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASI''

 

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...

 

 

INIȚIATOR
Primarul Comunei Belciugatele
PRIMAR

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Belciugatele
Mihai T. ION

 

 

Comuna Belciugatele 17 Septembrie 2021
Nr. 6445