NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

sigla ro 
 ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI
COMUNA BELCIUGATELE
 

Linie

 

DISPOZIȚIA nr. 93 din 18 August 2021

Dispozitie cu privire la acordarea unui ajutor financiar in cuantum de 500 lei d-nei GHEORGHE FLORICA, in vederea acoperirii unor cheltuieli cauzate de interventia chirurgicala suferita de fiul acesteia Trasca Bogdan-Gheorghita-Cristian

 

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

DISPUN:

 

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...

PREȘEDINTE DEȘEDINȚA
Dobrin NINA

  Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Belciugatele
Mihai T. ION

 

Comuna Belciugatele, 18 August 2021
Nr. 93