NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

sigla ro 
 ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI
COMUNA BELCIUGATELE
 

Linie

 

DISPOZIȚIA nr. 91 din 09 August 2021

Dispozitie privind aprobarea indemnizatiei pentru insotitor d-nei NEGUTA ELENA cu domiciliul in comuna Belciugatele, judetul Calarasi

 

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

DISPUN:

 

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...

PREȘEDINTE DEȘEDINȚA
Dobrin NINA

  Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Belciugatele
Mihai T. ION

 

Comuna Belciugatele, 09 August 2021
Nr. 91