NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.2. REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA HOTĂRÂRILOR AUTORITĂȚII DELIBERATIVE