NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Search Clear Search
Collapse All
Expand All
Filename
An Adobe Acrobat file Proiect 1 cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 2 de hotarare cu privire la aprobarea numarului asistentilor personali pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 3 de hotarare privind aprobarea tarifelor diferentiate urmare a modificarii contributiei pentru economia circulara de la 30 lei tona la 80 lei tona si a salariului minim incepand cu 01.01.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 4 de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 5 de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416-2001, cu modificariDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 6 de hotarare privind acordarea unui mandat special d-lui Mihai Gurlui in ADI ECOAQUADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 7 de hotarare privind alimentarea fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, constituitDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 8 de hotarare privind aprobarea baremului pentru determinarea in sistem pausal a consumului de apa de consumatorii din comuna BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 9 de hotarare cu privire la utilizarea in cursul anului 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 10 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 11 de hotarare cu privire la aprobarea recuperarii creantelor fiscale, la apa potabila ce le datoreaza contribuabilii din com.Belciugatele, in sistem pausalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 12 de hotarare cu privire la inchiderea unor roluri fiscale, anularea obligatiilor fiscale si actelor administrative aferente rolurilor respectiveDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 13 de hotarare privind delegarea competentei de a incheia contracte cu organizatii care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorilor de catre ADI ECOMANAGEMENT SALUBRIS CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 14 de hotarare privind aprobarea implementarii si dezvoltarii Sistemului de control Intern Managerial (SCIM)vactualizat conform OSGG NR. 600-2018 la nivelul Primariei Comunei BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 15 de hotarare cu privire la aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a contractului de comodat incheiat inte com.Belciugatele,in calitate de comodant si societatea Belciugatele-Constructii Edilitare SRLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 16 de hotarare cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Locala nr. 312-6.06.2015 privind infiintarea structurii de economie sociala Belciugatele-Constructii Edilitare SRLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 17 de hotarare cu privire la aprobarea desfasurarii prin mijloace electronice a sedintelor Consiliului Local Belciugatele p toata durata situatiei de urgenta instituita pe teritoriul RomanieiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 18 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 19 de hotarare cu privire la aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta familiei D-nei Moise Georgiana in vederea reconstruirii locuintei distruse in urma unui incendiuDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 20 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 21 de hotarare cu privire la numirea administratorului Societatii Belciugatele-Constructii Edilitare SRLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 22 de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Belciugatele pentru o perioada de trei luniDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 23 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 24 de hotarare privind aprobarea devizului general pt obiectiv Reabilitare si modernizare dispensar uman in comuna Belciugate, judetul Calarasi , in urma stabilirii ofertei castigatoareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 25 de hotarare cu privire aprobare PUZ-CONSTRUIRE RESTAURANT, PISCIN SI IMPREJMUIRE, beneficiar Nedea MariaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 26 de hotarare cu privire la aprobarea exercitiului bugetar la sfarsitul anului 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 27 de hotarare cu privire la inchiderea unor roluri fiscale, anularea obligatiilor fiscale si actelor administrative aferente rolurilor respectiveDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 28 de hotarare cu privire la aprobarea ,, Programelor de aprovizionare a populatiei comunei Belciugatele cu principalele produse alimentare si nealimentare, rationalizate, in caz de mobilizare si de razboiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 29 de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor in baza Legii nr. 15-2003 republicata, precum si conditiile de vanzare ale acestoraDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 30 de hotarare privind insusirea rapoartelor de evaluare si aprobarea efectuarii unui schimb de imobile-terenuri Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 31 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 32 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 33 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 34 de hotarare privind modificarea si complatarea articolului 4 din Hotararea Consiliului Local Blciugatele nr. 51-2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 35 de hotarare privind aprobarea demolarii constructiilor existente pe terenul situat in sat Belciugatele care au facut obiectul contractului de vanzare-cumparare incheiat intre Dobrogeanu Ana si Dumitru MariaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 36 de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului de investitii ,, Construire si dotare Camin Cultural si zona de Promenada in comuna Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 37 de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului de investitii ,, Construire si dotare Camin Cultural si zona de Promenada in comuna Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 38 de hotarare privind aprobarea implementarii, indicatorilor tehnici si a devizului general al proiectului ,,Lucrari de intretinere si reparatii strazi in comuna Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 39 de hotarare privind instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetuluiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 40 de hotarare privind trecerea terenului in suprafata de 27,454 mp din domeniul public al comunei Belciugatele, judetul Calarasi , in domeniuyl public al statului, in vederea darii in administrare ServiciuluiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 41 de hotarare privind formularea unei cereri de chemare in judecata a d-lui Dorobantu NicolaiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 42 de hotarare privind formulrea unei cereri de chemare in judecata a USAMV BucurestiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 43 de hotarare privind aprobarea atribuirii unui lot de teren in suprafata de 500mp pentru construirea unei locuinte d-lui Serban Viorel Constantin conform Legii nr. 15-2003Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 44 de hotarare privind aprobarea Statutului comunei Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 45 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 46 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Belciuagtele pentru o perioada de trei luniDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 47 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 48 de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 49 de hotarare privind aprobare PUZ-CONSTRUCTIE LOCUINTE proiect nr. 741-2020 , beneficiar Raducanu GeorgicaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 50 de hotarare prvind aprobarea SF si Devizul general al proiectului DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COM.BELCIUGATELE-SATELE BELCIUGATELE, CANDEASCA SI COJESTIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 51 de hotarare privind aprobarea puneri la dispozitie a proiectului Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a Operatorului Regional in judetele CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 52 de hotarare cu privire la inchiderea unor roluri fiscale, anularea obilgatiilor fiscale si actelor administrative aferente rolurilor respectiveDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 53 de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului de investitii Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in comuna Belciugatele , judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 54 de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului de investitii Construire trotuare aferente drumurilor de interes local in comuna Belciugatele , judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 55 de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului de investitii Infiintare retea de canalizare in comuna Belciugatele , judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 56 de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului de investitii Construire si dotare Camin Cultural in comuna Belciugatele , judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 57 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 58 de hotarare privind dezmembrarea imobilului situat in loc.Belciugatele, tarla 67,parcela 53, in suprafata de 501mp cu numar cadastral 25231Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 59 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 60 de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului construire teren sintetic in incinta Scolii Primare Mariuta din satul Mariuta comuna Belciugatele judetul CalarasipdfDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 61 de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi pe anul 2019 pentru exercitiu financiar incheiat la data de 31.12.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 62 de hotarare privind acordarea dreptului de uz si a dreptului de servitute S.C. E Distributie Dobrogea S.A. asupra suprafetei de 5800 mp teren intravilan si extravilan pe domeniul public al comunei BelciuDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 63 de hotarare privind acordarea dreptului de uz si a dreptului de servitute Societatii Comerciale E-Distributie Dobrogea S.A. a terenului aferent lucrarii temporar 7460 mp din care definitiv 6.05 mp- fundatii stalpiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 64 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file