NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1 Procesele-verbale ale ședințelor Consiliului local al comunei

Display: