NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

5. DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE