NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.2. REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA DISPOZIȚIILOR AUTORITĂȚII EXECUTIVE