NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

4.1. REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE DISPOZIȚII ALE AUTORITĂȚII