NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI ALE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE