NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :
Collapse All
Expand All
Filename
explore subfolder image 2021
An Adobe Acrobat file 114-Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele in sedinta extraordinara pentru data de 02.11.2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 113-Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei privind familia reprezentata prin titular BADEA LILIANA-MIHAELADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 112-Dispozitie privind aprobarea indemnizatiei pentru insotitor d-lui STOICA GHEORGHE cu domiciliul in com. Belciugatele sat Cojesti jud. CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 111-Dispozitie cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social pentru titular NEDELEA CONSTANTINDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 110-Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele in sedinta extraordinara pentru data de 19.10.2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 101-Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata prin titular ENUS FANADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 74-Dispozitie cu privire la desemnarea d-lui MORARU MARIAN inspector compartiment agricol si urbanism ca persoana care sa colaboreze direct cu OCPI CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 73-Dispozitie cu privire la constituirea comisiei ce va constata si aplica amenzile prevazute pentru nedeclararea de catre persoanele fizice sau juridice la termenele stabilite si in forma solicitataDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 72-Dispozitie privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei publice vacanta de referent grad profesional superior compartiment impozite si taxeDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 71-Dispozitia nr. 71 cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele in sedinta de indata pentru data de 16.06.2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 70-Dispozitia nr. 70 privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei contractuala vacanta de sef SVSUDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 69-Dispozitia nr. 69 cu privire la acordarea unui ajutor financiar in cuantum de 1000 lei d-lui IORDACHE STEFAN in vederea acoperirii unor cheltuieli cauzate de decesul si inmormantarea tatalui sau IORDACHE IONDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 68-Dispozitia nr. 68 privind incetarea indemnizatiei pentru insotitor d-lui IORDACHE ION persoana cu handicap gravDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 67-Dispozitia nr. 67 privind aprobarea indemnizatiei pentru insotitor d-nei MIHAI VASILA cu domiciliul in comuna Belciugatele judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 66-Dispozitie nr. 66 privind aprobarea prelungirii contractului individual de munca nr. 374029.05.2020 a d-lui Barbu Nicusor cu domiciliul in comuna Belciugatele avand functia de asistent personal al numitei BARBU MILUTADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 65-Dispozitie nr. 65 privind aprobarea indemnizatiei pentru insotitor d-nei Dumitru Margareta cu domiciliul in comuna Belciugatele satul Belciugatele judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 64-Dispozitia nr. 64 privind delegarea exercitarii partial a atributiilor de referent superior registratura si relatii cu publicul pe perioada determinataDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 63-Dispozitia nr. 63 privind delegarea exercitarii partial a atributiilor de referent superior casier pe perioada determinataDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 62-Dispozitia nr. 62 pentru delegarea atributiilor secretarului general al comunei Belciugatele cu privire la deschiderea procedurii succesorale d-nei Mihai Mariana referent grad superior compartiment stare civilaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 61-Dispozitia nr. 61 cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele in sedinta ordinara pentru data de 27.05.2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 60-Dispozitia nr. 60 privind convocarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Belciugatele in sedinta extraordinara din 20.05.2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 59-Dispozitia nr. 59 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata prin titular Costea LuminitaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 58-Dispozitia nr. 58 cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele in sedinta de indata pentru data de 18.05.2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 57-Dispozitia nr. 57 cu privire la modificarea raportului de serviciu prin transfer a d-nei Parpalea Lenuta referent grad profesional superior compartiment impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primaruluiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 56-Dispozitia nr. 56 privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata prin titular NEDELEA CONSTANTINDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 55-Dispozitia nr. 55 cu privire la incetarea platii ajutorului social d-lui ENUS FLORINDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 54-Dispozitia nr. 54 privind aprobarea indemnizatiei pentru insotitor d-lui NICA VASILE cu domiciliul in comuna Belciugatele sat Belciugatele judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 53-Dispozitia nr. 53 cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele in sedinta extraordinara pentru data de 28.04.2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 52-Dispozitia nr. 52 cu privire la emiterea acordului de functionare pentru S.C. JOHNALEX COM S.RDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 51-Dispozitia nr. 51 privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata prin titular NEDELCU GABRIELADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 50-Dispozitia nr. 50 privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata prin titular CIMPOIERU MARIANADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 49-Dispozitia nr. 49 cu privire la emiterea acordului de functionare pentru ALEX MARKET DESIGN S.RDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 48-Dispozitia nr. 48 cu privire la aprobarea incadrarii d-nei IONITA PETRICA-LILIANA ca asistent personal al socrului sau IONITA ION persoana cu handicap grav cu asistent personalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 47-Dispozitia nr. 47 privind incetarea indemnizatiei pentru insotitor d-lui PETRE NICOLAE persoana cu handicap gravDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 46-Dispozitia nr. 46 cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele in sedinta de indata pentru data de 13.04.2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 45-Dispozitia nr. 45 cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele in sedinta ordinara pentru data de 15.04.2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 44-Dispozitia nr. 44 cu privire la emiterea acordului de functionare pentru GEODRAG 2000 BELCIUGATELE S.RDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 43-Dispozitie nr. 43 privind aprobarea indemnizatiei pentru insotitor d-lui IORDACHE ION cu domiciliul in comuna Belciugatele satul Belciugatele judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 42-Dispozitia nr. 42 privind aprobarea indemnizatiei pentru insotitor d-nei IONITA PARASCHIVA cu domiciliul in com. Belciugatele judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 41-Dispozitia nr. 41 cu privire la aprobarea numirii in functie a d-lui CIOCLEI EMIL-AUREL in functia publica de executie de consilier clasa I grad superior compartiment resurse umaneDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 40-Dispozitia nr. 40 cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele in sedinta de indata pentru data de 24.03.2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 39-Dispozitie nr. 39 cu privire la modificarea dispozitiei nr. 38 din 15.03.2021 cu privire la sanctionarea salariatului ION D. MARIAN cu desfacerea disciplinara a contractului de muncaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 38-Dispozitie nr 38 cu privire la sanctionarea salariatului ION MARIAN cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca inregistrat sub nr. 225 din 14.01.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 37-Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele, in sedinta extraordinara pentru data de 16.03.2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 36-Dispozitie cu privire la emiterea acordului de functionare pentru STEFY CONSTRUCT S.R.L.Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 35-Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular COSTEA LUMINITADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 34-Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular COSTEA LUMINITADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 33-Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular ENACHE GHEORGHEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 32-Dispozitie privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata prin titular RADU STELIANADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 31-Dispozitie privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular FLOREA FLORICICADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 30-Dispozitie privind aprobarea stimulentului educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita, prevazut de Legea nr. 2482015Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 29-Dispozitie cu privire la suspendarea platii ajutorului social d-lui ENUS FLORINDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 28-Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele, in sedinta extraordinara pentru data de 02.03.2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 27-Dispozitie privind incetarea de drept a contractului individual de munca al d-nei ILINCA CONSTANTA, asistent personal al numitului ILINCA NICULAEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 26-Dispozitie cu privire la emiterea acordului de functionare pentru PETRE.A.IONICA DANIELA INTREPRINDERE INDIVIDUALADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 25-Dispozitie privind aprobarea rectificarii actului de casatorie nr. 2309.11.1953 exemplarele I si II, privind pe IGNATESCU IGNAT SI NICULAE MARIADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 24-Dispozitie privind aprobarea rectificarii actului de nastere nr. 2029.06.1954, exemplarele I si II, privind pe numitul IGNATESCU PANDELE-EMILDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 23-Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata prin titular Nedelcu StelianaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 22-Dispozitie privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei publice vacanta de consilier, grad superior, compartiment ,,resurse umane si mamagementDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 21-Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele, in sedinta extraordinara pentru data de 12.02.2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 20-Dispozitie cu privire la stabilirea salariului de baza lunar al d-lui Mihai T.Ion, secretar general al U.A.T. comuna Belciugatele, judetul Calarasi, in conformitate cu prevederile Legii cadru nr. 153-2017Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 19-Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru functia de demnitate publica, de viceprimar al comunei Belciugatele, judetul Calarasi, d-lui Gurlui GabrielDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 18-Dispozitie privind stabilirea indemnizatiei lunare pentru functia de demnitate publica, de primar al comunei Belciugatele, judetul Calarasi , d-lui Gurlui MihaiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 17-Dispozitie cu privire la stabilirea dreptului la ajutor social d-lui Nedelea ConstantinDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 16-Dispozitie cu privire la desemnarea d-nei Posirca Ioana Niculina, referent superior in cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Belciugatele ca persoana cu acces gratuit la baza de date a A.N.Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 15-Dispozitie cu privire la stabilirea cuantumului brut a salariilor de care beneficiaza asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav incadrati la Primaria comunei BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 14-Dispozitie privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular Niculae PetreDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 13-Dispozitie privind aprobarea stimulentului educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita, prevazut de Legea nr. 248-2015Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 12-Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata prin titular Nedu MadalinDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 11-Dispozitie cu privire la aprobarea incadrarii d-nei Musat Filica, ca asistent personal al fiului sau Musat Gabriel Daniel, persoana cu handicap grav cu asistent personalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 10-Dispozitie privind incetarea de drept a contractului individual de munca al d-nei Musat Filica, asistent personal al fiului sau, Musat Gabriel-DanielDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 9-Dispozitie cu privire la stabilirea dreptului la ajutor social d-nei ION MIHAELA DANIELADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 8-dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, privind familia reprezentata prin titular ION MIHAELA-DANIELADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 8-Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei privind familia reprezentata prin titular ION MIHAELA DANIELADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 7-Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele, insedinta extraordinara pentru data de 26.01.2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 6-Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele, in sedinta de indata pentru data de 18.01.2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 5-Dispozitie privind reancadrarea doamnei Posirca Ioana Niculina, in functia publica de executie de referent clasa I, grad superior profesional superior, compartiment impozite si taxeDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 4-Dispozitie privind reancadrarea doamnei Anghel Adi Liliana, in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, compartimentul registrul agricolDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 3-Dispozitie privind reancadrarea doamnei Istrate Gabriela Petruta , in functia publica de executie de refent clasa I, grad profesional superior, compartiment relatii cu publiculDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2-Dispozitie privind reancadrarea domnului Moraru Marian , in functia publica de executie de inspector, clasa I,gradul profesional superior, compartiment agricol si urbanismDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 1-Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele, in sedinta de indata pentru data de 06.01.2021Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 2020
An Adobe Acrobat file dis 150 - DISPOZITIE PRIVIND NUMIREA D-NEI MIHAI MIOARA MIHAELA IN FUNCTIA PUBLICA DE CONSILIER DEBUTANT IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. BELCIUGATELEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 148 - Dispozitie privind aprobarea stimulentului educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita, prevazut de Legea nr. 248-2015Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 147 - Dispozitie privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular Marin IonelDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 146 - Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru cetatenii indreptatiti, care au depus cereriDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 145 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele, in sedinta de indata pentru data de 22.12.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 144 - Dispozitie cu privire la incetarea platii ajutorului social d-lui Radu MandicaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 143 - Dispozitie privind incetarea de drept a contractului individual de munca al d-nei Nedelcu Rodica, asistent personal al numitei Ionita IoanaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 142 - Dispozitie privind constituirea comisiei de inventariere anuala a patrimoniului public si privat al comunei Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 141 - Dispozitie cu privire la desemnarea d-rei Culea Ana Maria consilier personal al d-lui Gurlui Mihai ca faca parte din Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 140 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele, in sedinta ordinara pentru data de 10.12.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 139 - Dispozitie cu privire la acordare unui ajutor financiar in cuantum de 1000 lei d-nei Mirica Maria, in vederea acoperirii unor cheltuieli cauzate de decesul si inmormantarea fiului sau Mirica IonelDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 138 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele, insedinta de indata pentru data de 03.12.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 137 - Dispozitie privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiei publice temporar vacantDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 136 - Dispozitie privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru cetatenii indreptatiti care au depus cereriDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 135 - Dispozitie privind incetarea de drept a contractului individual de munca al d-nei Petre Georgiana Nicoleta, asistent personal al numitului Mirica IonelDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 134 - Dispozitie prvind actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de urgenta al com.BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 133 - Dispozitie privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea activitatii birourilor electorale ale sectiilor de votare nr. 84(Belciugatele) si 85(Mariuta)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 132 - Dispozitie cu privire la acordarea unui ajutor financiar in cuantum de 1000 lei d-lui Ionita Viorel, in vederea acoperirii unor cheltuieli cauzate de decesul si inmormantare fratelui sau Ionita MarianDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 131 - Dispozitie cu privire la stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in vederea bunei desfasurari a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 130 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Locala Belciugatele, in sedinta de indata pentru data de 05.11.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 129 - Dispozitie privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular Cimpoeru SilvianDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 128 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele, in sedinta extraordinara pentru data de 04.11.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 127 - Dispozitie cu privire la incadrarea pe un post in cadrul cabinetului primarului comunei Belciugatele(consilier personal) a d-rei Culea Ana-MariaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 126 - Dispozitie cu privire la incetarea contractului individual de munca pe perioada determinata al d-nei Culea Ana-MariaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 125 - Dispozitie privind stabilirea de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, privind familia reprezentata prin titular Nedelea ConstantinDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 124 - Dispozitie privind aprobarea rectificarii actului de deces nr. 29-2020, exemplarele I si II, privind pe numita Niculae EugeniaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 123 - Dispozitie cu privire la aprobarea incadrarii d-nei Ilinca Constanta, ca asistent personal al numitului Ilinca Niculae, persoana cu handicap grav cu asistent personalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 122 - Dispozitie privind incetarea de drept a contractului individual de munca al d-nei Ilinca Constanta, asistent personal al numitului Ilinca NiculaeDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 121 - Dispozitie cu privire la incetarea platii ajutorului social d-nei Radu StelianaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 120 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatel, in sedinta extraordinara pentru data de 21.10.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 119 - Dispozitie privind constituirea Comisiei de solutionarea a contestatilor pentru ocuparea functiei publice temporar vacanta de consilier, grad debutant, compartiment achizitii publiceDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 118 - Dispozitie cu privire la acordarea unui ajutor financiar in cuantum de 1000 lei d-lui Raducanu Ion Ghiocel, in vederea acoperii unor cheltuieli cauzate de decesul si inmormantarea sotieiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 117 - Dispozitie cu privire la acordarea unui ajutor financiar in cuantum de 1000 lei d-nei Crivat rodica, in vederea acoperirii unor cheltuieli cauzate de decesul si inmormantarea mamei sale, Rosu MariaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 116 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele, in sedinta de indata pentru data de 05.10.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 115 - Dispozitie privind constituirea Comisiei de selectionare a documentelor de arhiva create si detinute de Consiliul Local al comunei Belciugatele si Primaria comunei BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 114 - Dispozitie cu privire la stabilirea dreptului pentru incalzirea locuintei beneficiarilor Legii nr. 416-2001Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 113 - Dispozitie privind acordarea indemnizatiei de insotitor a d-nei Rosu Maria, persoana cu handicap gravDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 112 - Dispozitie privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al documentelor apartinand compartimentelor din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 111 - Dispozitie privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea birourilor electorale ale sectiilor de votare nr.84 (Belciugatele) si 85( Mariuta)Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 110 - Dispozitie privind suspendarea la cerere a raportului de serviciu al d-nei Rosu Andreea Delia, consilier, clasa I, grad debutant, compartimentul achizitii publiceDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 109 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele, in sedinta ordinaraDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 108 - Dispozitie privind modioficarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular Dorobantu MariaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 107 - Dispozitie cu privire la stabilirea modalitatilor de identificare a destinatarilor finali carora urmeaza sa li se acorde tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educationalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 106 - Dispozitie cu privire la aplicarea sanctiunii disciplinare prin avertisment scris domnului Ion Marian, sef SVSUDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 105 - Dispozitie privind modificarea cuantumului pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular Nicolae ANNE - CRISTINEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 104 - Dispozitieb privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular Badea Mirabela-FlorinaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 103 - Dispozitie cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul social d-nei Enus FeldioaraDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 102 - Dispozitie cu privire la stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in vederea bunei desfasurari a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 101 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele, in sedinta ordinara pentru data de 27.08.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 100 - Dispozitie privind constituirea Comisiei de inventariere anuala a patrimoniului public si privat al comunei Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 99 - Dispozitie privind constituirea Comisiei de cercetare disciplinara a d-lui Ion Marian, sef SVSU in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Belciugatele, judetul Calarasi ca urmare a referatulDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 98 - Dispozitie cu privire la acordarea unui ajutor financiar in cuantum de 1000 lei d-lui Trandaf Marius Andrei, in vederea acoperii unor cheltuieli cauzate de decesul si inmormantarea surorii sale Trandaf MariDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 97 - Dispozitie privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular Miricuta Fanicuta-AnaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 96 - Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular Ardeleanu Florica-PetrutaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 95 - Dispozitie privind desemnarea personalului auxiliar in biroul electoral de circumscriptie nr. 7 ce va participa la realizarea operatiunilor legate de desfasurarea alegerilor pentru autoritatile publice localeDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 94 - Dispozitie privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor a d-nei Zanea Ileana, persoana cu handicap gravDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 93 - Dispozitie privind punerea in aplicare a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS-COV-2 in cadrul aparatului de specialitate al primaruluiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 92 - Dispozitie cu privire la incetarea platii ajutorului social d-nei Gheorghe AnicaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 91 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele, in sedinta ordinara pentru data de 02.07.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 90 - Dispozitie privind incetarea acordarii indemnizatiei de insotitor a d-nei Grigore Elena, persoana cu handicapDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 89 - Dispozitie privind programul de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 88 - Dispozitie privind programul de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 87 - Dispozitie privind programul de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 86 - Dispozitie privind programul de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 85 - Dispozitie privind programul de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 84 - Dispozitie privind programul de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 83 - Dispozitie privind programul de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 82 - Dispozitie privind programul de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 81 - Dispozitie privind programul de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distributie catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 80 - Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, privind familia reprezentata prin titular Radu StelianaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 79 - Dispozitie privind modificarea si completarea fisei postului nr. 23114.01.2020 a d-lui Ion Marian, sef SVSUDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 78 - Dispozitie privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata prin titular Tanase Ana-MariaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 77 - Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata prin titular Buia ElisabetaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 76 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele in sedinta de indata pentru data de 15.06.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 65 - Dispozitie privind constituirea comisiei de urmarire a respectarii disciplinii in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora in comuna BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 64 - Dispozitie privind actualizarea Unitatii de Sprijin la nivelul comunei Belciugatele judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 63 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele in sedinta de indata pentru data de 06.05.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 62 - Dispozitie privind incetarea desemnarii d-lui Mihai T.Ion in functia de expert recrutare si monitorizare grup tinta pt. proiectul POCU - Scoala pentru totiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 61 - Dispozitie privind actualizarea Comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 60 - Dispozitie cu privire la acordarea unui ajutor financiar in cuantum de 1000 de lei d-nei Bucur MandaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 59 - Dispozitie privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular Haralambie VasilicaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 58 - Dispozitie privind desemnarea unui consilier etic in UAT comuna Belciugatele, judetul Calarasi Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 57 - Dispozitie privind desemnarea unui consilier etic in UAT comuna Belciugatele, judetul Calarasi Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 56 - Dispozitieb privind organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control internmamagerial in unitatea administrativ teritoriala Comuna Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 55 - Dispozitie privind organizarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern-managerial in unitatea administrativ teritoriala Comuna Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 54 - Dispozitie cu privire la incetarea platii ajutorului social d-nei Jucan Andreea CristinaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 53 - Dispozitie privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular Jucan Andreea CristinaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 52 - Dispozitie cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social pt titular Filiomon Valentina DanielaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 51 - Dispozitie privind incetarea dreptului de caordare a alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata prin titular Culita NicolaeDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 50 - Dispozitie privind numirea persoanei care sa faca parte din comisia pt. evaluarea pagubelor in teren conform Ordinului pt aprobarea Regulamentului privind evaluarea pagubelor in teren conform Ordinului pentru Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 49 - Dispozitia privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pt sustinerea familiei reprezentata prin titular Filimon Valentina DanielaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 48 - Dispozitie privind asigurarea optime a activitatii Primariei com. Belciugatele cu respectarea regulilor de disciplina sanitara, urmand cu prioritate asigurarea preventiei si reducerea riscului de imbolnavire cDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 47 - Dispozitie privind numirea Doamnei Parpalea Lenuta in functi apublica de executie referent compartiment impozite si taxe in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Belciuagtele, jud.CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 46 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele, in sedinta de indata pt data de 31.03.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 45 - Dispozitie privind aprobarea indemnizatiei pt insotitor d-nei Zanea Ileana cu domiciliul in com.Belciugatele, jud.CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 44 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele in sedinta de indata pt data de 26.03.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 43 - Dispozitie cu privire la incetarea platii ajutorului social d-nei Radu Manuela-FlorentinaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 42 - Dispozitie privind stabilirea dreptului de caordare a alocatiei pentru sustinerea familiei,privind familia reprezentata prin titular Burtea Rada-DanielaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 41 - Dispozitie privind ctualizarea componentei Comitetului Local pt Situatii de Urgenta a Centrului Operativ pt Situatii de Urgenta si a Serviciului Voluntar pt. Situatii de Urgenta Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 40 - Dispozitie privind asigurarea desfasurarii optime a activitatii Primariei com.Belciugatele, cu respectarea regulilor de disciplina sanitara, urmand cu prioritate asigurarea preventiei si reducerea riscului de Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 39 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele, in sedinta ordinara pt data de 12.03.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 38 - Dispozitie privind programarea individuala a concediilor de odihna pe anul 2020 pentru personalul din aparatul propriu de specialitate al Primarului comunei BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 37 - Dispozitie privind actualizarea Comisiei Locale pt. aplicarea Legii nr. 15-2003Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 36 - Dispozitie privind constituirea comisiei comunale pentru recensamantul general agricol runda 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 35 - Dispozitie privind constituirea comisiei comunale privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din romania in anul 2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 34 - Dispozitie cu privire la stabilirea dreptului la ajutor social d-nei Gheorghe FloricaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 33 - Dispozitie privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, privind familia reprezentata prin titular Tatomir Elena-SimonaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 32 - Dispozitie privind aprobarea stimulentului educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita, prevazut de Legea nr. 248-2015Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 31 - Dispozitie privind aprobarea Planului de perfectionare profesionala pe anul 2020 a functionarilor publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Belciugatele, juDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 30 - Dispozitie privind modificarea dosarului alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata prin titular Marin IonelDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 29 - Dispozitie privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionarea a contestatiilor pentru ocuparea functiei publice vacanta de referent clasa a III -a , grad profesional superior, compartiment Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 28 - Dispozitie privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata prin titular radu StelianaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 27 - Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular Burtea NicoletaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 26 - Dispozitie cu privire la aprobarea incadrarii d-nei Macelaru Iuliana Rodica, ca asistent personal al fiului sau Macelaru Dumitru IonutDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 25 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele , in sedinta ordinara pentru data de 12.02.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 24 - Dispozitie cu privire la incetarea dreptului de caordare a alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata prin titular Marin Simona DanielaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 23 - Dispozitie cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular Badea Mirabela FlorinaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 22 - Dispozitie cu privire la incetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular Tanase Florentina MihaelaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 21 - Dispozitie cu privire la incetarea platii ajutorului social d-nei Tanase Florentina MihaelaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 20 - Dispozitie cu privire la stabilirea cuantumului brut a salariilor de care beneficiaza asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav incadrati la Primaria comunei Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 19 - Dispozitie cu privire la stabilirea salariului de baza lunar al d-lui Petrisor BogdanDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 18 - Dispozitie cu privire la stabilirea salariului de baza lunar al d-nei Gheorghe MihaelaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 17 - Dispozitie cu privire la stabilirea salariului de baza lunar al d-lui Istrate LeonardDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 16 - Dispozitie cu privire la stabilirea salariului de baza lunar al d-rei Culea Ana-MariaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 15 - Dispozitie cu privire la stabilirea salariului de baza lunar al d-lui Raducanu Ion GhiocelDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 14 - Dispozitie cu privire la stabilirea salariului de baza lunar al d-lui Moraru MarianDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 13 - Dispozitie cu privire la stabilirea salariului de baza al d-nei Anghel Adi-LilianaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 12 - Dispozitie cu privire la stabilirea salariului de baza lunar al d-nei Petrisor AnaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 11 - Dispozitie cu privire la stabilirea dreptului salarial al d-nei Istrate GabrielaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 10 - Dispozitie cu privire la stabilirea salariului de baza d-nei Mihai MarianaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 9 - Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata prin titular Nedelcu GabrielaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 8 - Dispozitie privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei, reprezentata prin titular CONSTANTIN NICULINADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 7 - Dispozitie privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata prin titular Gheorghe FloricaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 6 - Dispozitie cu privire la suspendarea platii ajutorului social d-nei Radu Manuela-FlorentinaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 5 - Dispozitie privind aprobarea indemnizatiei pentru insotitor d-nei Grigore Elena cu domiciliul in comuna Belciugatele, satul Cojesti, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 4 - Dispozitie privind incadrarea d-lui Ion Marian in functia contractuala de sef Serviciu Voluntar pentru Situatii de Urgenta Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 3 - Dispozitie privind incetarea raportului de serviciu al d-lui Ion Marian, referent clasa a III A , grad profesional superior, compartiment taxe si impoziteDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 2 - Dispozitie cu privire la stabilirea salariului de baza lunar al d-lui Ion Marian , referent superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului com.Belciugatele, jud.Calarasi,in conformitate cu prevederDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 1 - Dispozitie privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei reprezentata prin titular Brumaru MarianaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dis 75 - Dispozitie cu privire la constituirea Grupului de lucru POAD care va gestiona derularea Programului la nivelul comunei BelciuagteleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dis 74 - Dispozitie cu privire la acordarea unui ajutor financiar in cuantum de 1000 lei d-lui Nicolae Florin in vederea acoperirii unor cheltuieli cauzate de decesul si inmormantarea socrului sau Lulea GheorgheDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dis 73 - Dispozitie cu privire la aprobarea incadrarii d-lui Barbu Nicusor ca asistent personal al mamei sale Barbu Miluta persoana cu handicap grav cu asistent personalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dis 72 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele in sedinta extraordinara pentru data de 02.06.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dis 71 - Dispozitie cu privire la aprobarea incadrarii d-nei Ivan Sofia ca asistent personal al mamei sale Pirvu Irina persoana cu handicap grav cu asistent personalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dis 70 - Dispozitie privind incetarea de drept a contractului individual de munca al d-nei Ivan Sofia asistent personal al numitei Pirvu IrinaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dis 69 - Dispozitie cu privire la incetarea platii ajutorului social d-lui Biriloi MarinicaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dis 68 - Dispozitie cu privire la incetarea platii ajutorului social d-nei Constantin NiculinaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dis 67 - Dispozitie privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al d-nei Rosu Andreea Delia consilier clasa I grad debutant compartimentul achizitii publiceDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dis 66 - Dispozitie cu privire la convocarea Consiliului Local Belciugatele insedinta ordinara pentru data de 21.05.2020Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 2019
An Adobe Acrobat file dis 155 - DISPOZITIE PRIVIND NUMIREA D-NEI POSIRCA IOANA NICULINA IN FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE DE REFERENT CLASA III GRAD SUPERIOR COMPARTIMENT IMPOZITE SI TAXE IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 154 - DISPOZITIE PRIVIND NUMIREA D-NEI PETRE RODICA IN FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE DE INSPECTOR CLASA I GRAD ASISTENT COMPARTIMENTUL CONTABILITATE IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BELCIUGATEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 153 - DISPOZITIE PRIVIND NUMIREA D-NEI ROSU ANDREEA DELIA IN FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE DE CONSILIER ACHIZITII PUBLICE CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BELCIUDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 152 - DISPOZITIE PRIVIND REINCADRAREA D-LUI MIHAI T. ION IN FUNCTIA SPECIFICA DE CONDUCERE DE SECRETAR GENERAL AL U.A.T . COMUNA BELCIUGATELE JUDETUL CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 151 - DISPOZITIE PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCA NR. 4562 din 01.09.2014 AL D-NEI POSIRCA IOANA NICULINA REFERENT 1ADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 150 - DISPOZITIE PRIVIND INCETAREA CONTARCULUI INDIVIDUAL DE MUNCA NR.192018.04.2017 AL D-NEI PETRE RODICA INSPECTOR SPECIALITATE COMPARTIMENT CONTABILITATEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 149 - DISPOZITIE PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA NR.337929.06.2018 AL D-NEI ROSU ANDREEA DELIA INSPECTOR SPECIALITATEGRAD DEBUTANT COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 148 DISPOZITIE PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR GHEORGHE FLORICADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 147 DISPOZITIE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE INVENTARIERE ANUALA A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 146 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BELCIUGATELE IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 18.12.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 145 DISPOZITIE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE INVENTARIERE ANUALA A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 144 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTORULUI SOCIAL D-NEI GHEORGHE ANICADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 143 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTORULUI SOCIAL D-LUI RADU MANDICADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 142 DISPOZITIE PRIVIND APROBAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI CU LEMNE, CARBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI PENTRU CETATENII INDREPTATITI, CARE AU DEPUS CERERIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 141 DISPOZITIE PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR BADEA MIRABELA-FLORINADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 140 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA EMITEREA ACORDULUI DE FUNCTIONARE PENTRU CALINA MARIANA-PERSOANA FIZICA AUTORIZATADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 139 DISPOZITIE PRIVIND INCETAREA DE DREPT A RAPORTULUI DE SERVICIU PRIN PENSIONARE PENTRU LIMITA DE VARSTA A D-LUI BANU IULICA, COMPARTIMENT URBANISMDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 138 DISPOZITIE PRIVIND INCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL D-NEI GRECEA DUMITRA , ASISTENT PERSONAL AL NUMITULUI BARBU IONDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 137 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BELCIUGATELE, IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 14.11.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 136 DISPOZITIE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI CONTRACTUALE VACANTA DE SEF SVSU, DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BELCIUGATELEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 135 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA UNEI COMISII DE EVALUARE SI CONSTATARE A FAPTULUI CA UNELE CLADIRI DIN COMUNA BELCIUGATELE S-AU DISTRUS DIN CAUZE NATURALEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 134 DISPOZITIE PRIVIND APAROBAREA STIMULUNTULUI EDUCATIONAL ACORDAT SUB FORMA DE TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA, PREVAZUT DE LEGEA NR.248-2015Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 133 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA CONSTITUIREA UNEI COMISII DE ANALIZA SI VERIFICARE LA FATA LOCULUI A ASPECTELOR SESIZATE DE CETATENII COMUNEI BELCIUGATELE , JUDETUL CALARASI Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 132 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA APROBAREA INCADRARII D-LUI ILINCA ION , CA ASISTENT PERSONAL AL SOTIEI SALE ILINCA NICOLETA, PERSOANA CU HANDICAP GRAVDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 131 DISPOZITIE PRIVIND NUMIREA DOMNULUI MORARU MARIAN IN FUNCTIA PUBLICA DE EXECUTIE DE INSPECTOR , CLASA I, GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR, COMPARTIMENTUL AGRICOL DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BELCIUGATELEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 130 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA APROBAREA INCADRARII D-NEI MANU VERONICA CA ASISTENT PERSONAL AL MINORULUI MANU ANDREI-ALEXANDRU , PERSOANA CU HANDICAP GRAVDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 129 DISPOZITIE PRIVIND INCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL D-NEI MANU VERONICA, ASISTENT PERSONAL AL NUMITULUI MANU ANDREI-ALEXANDRUDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 128 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA EMITEREA ACORDULUI DE FUNCTIONARE PENTRU SC DHOLLANDIA SRLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 127 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA EMITEREA ACORDULUI DE FUNCTIONARE PENTRU SC TAT BILIARD SRLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 126 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA DESEMNAREA D-REI CULEA ANA-MARIA, CONSILIER PERSONAL AL D-LUI GURLUI MIHAI, PRIMARUL COMUNEI BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASI , SA FACA PARTE DIN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 BELCIUGATELEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 125 DISPOZITIE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU EFECTUAREA UNEI INSPECTII FIZICE PE TEREN A CURTII DE CONTURI CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 124 DISPOZITIE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI PENTRU EFECTUAREA UNEI INSPECTII FIZICE PE TEREN A CURTII DE CONTURI CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 123 DISPOZITIE PRIVIND APROBAREA STIMULENTULUI EDUCATIONAL ACORDAT SUB FORMA DE TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA, PREVAZUT DE LEGEA NR. 248-2015Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 122 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BELCIUGATELE IN SEDINTA DE INDATA PENTRU DATA DE 01.10.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 121 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADAS NEDETERMINAA AL D-LUI PIRVU IONUT CRISTIANDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 120 DISPOZITIE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE RECEPTIE A BUNURILOR, LUCRARILOR SI SERVICIILOR ACHIZITIONATE LA NIVELUL UAT COMUNA BELCIUGATELEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 119 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA STABILIREA LOCURILOR SPECIALE DE AFISAJ ELECTORAL IN VEDEREA BUNEI DESFASURARI A ALEGERILOR PENTRU PRESEDINTELE ROMANIEI DIN ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 118 DISPOZITIE PRIVIND STABILIREA DREPTULUI DE ACORDARE A ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI PRIVIND FAMILIA REPREZENTATA PRIN TITULAR TANASE ANA-MARIADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 117 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA SUSPENDAREA ACTIVITATII SOCIETATII COCOBEACH SRLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 116 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA STABILIREA DREPTULUI PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI BENEFICIARILOR LEGII NR. 416-2001Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 115 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL D-NEI BURTEA NICOLETADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 114 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BELCIUGATELE IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 19.09.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 113 DISPOZITIE PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR FLOREA FLORICICADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 112 DISPOZITIE PRIVIND EFECTUAREA ANCHETEI SOCIALE IN VEDEREA INDEPLINIRII CONDITIILOR PENTRU ACORDAREA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR TANASE ANA-MARIADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 111 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA EFECTUAREA UNEI ANCHETE SOCIALE LA DOMICILIUL D-NEI BURTEA NICOLETADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 110 DISPOZITIE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE VACANTA DE INSPECTOR SPECIALITATE, COMPARTIMENTUL AGRICOL, DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 109 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA EMITEREA ACORDULUI DE FUNCTIONARE PENTRU S.C DRAGONINA SRLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 108 DISPOZITIA PRIVIND DELEGAREA ATRIBUTIILOR CATRE VICEPRIMARIL COMUNEIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 107 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA SUSPENDAREA ACTIVITATII SOCIETATII COCOBEACH SRLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 106 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR IN CUANTUM DE 1000 LEI D-NEI IONESCU NICULINA IN VEDEREA ACOPERIRII UNOR CHELTUIELI CAUZATE DE DECESUL SI INMORMANTAREA NEPOTULUI SAU BADEA IONUTDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 105 DISPOZITIE PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR CULITA NICOLAEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis 104 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BELCIUGATELE IN SEDINTA DE INDATA PENTRU DATA DE 03.09.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.103 DISPOZITIE PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR GHEORGHE FLORICADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.102 DISPOZITIA PRIVIND NUMIREA IN FUNCTIA DE MANAGER PROIECT PENTRU PROIECTUL SCOALA NOASTRA, SCOALA PRIETENOASADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.101 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA APROBAREA INCADRARII D-NEI PETRE VICTORIA CA ASISTENT PERSONAL AL NUMITULUI NAE IORDACHE PERSOANA CU HANDICAP GRAVDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.100 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BELCIUGATELE IN SEDINTA DE INDATA PENTRU DATA DE 29.08.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.99 DISPOZITIE PRIVIND INCETAREA ACORDARII INDEMNIZATIEI DE INSOTITOR A D-LUI NAE IORDACHE PERSOANA CU HANDICAP GRAVDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.98 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL D-LUI STOIAN EMILIANDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.97 DISPOZITIA PRIVIND NUMIREA IN FUNCTIA DE EXPERT ORGANIZARE SI MONITORIZARE ACTIVITATI IN CADRUL ZILELOR SCOLII PENTRU PROIECTUL SCOALA NOASTRA, SCOALA PRIETENOASADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.96 DISPOZITIA PRIVIND NUMIREA IN FUNCTIE DE EXPERT RECRUTARE SI MONITORIZARE GRUP TINTA PENTRU PROIECTUL SCOALA NOASTRA, SCOALA PRIETENOASADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.95 DISPOZITIA PENTRU CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTARCTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU PROIECTUL : SERVICII ORGANIZARE TABERE-SCOLI DE VARA IN CADRUL PROIECTULUI POSDRU SCOALA NOASTRA, SCOALA PRIETENOASADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.94 DISPOZITIA PENTRU MODIFICAREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTARCTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU PROIECTUL: EXECUTIE LUCRARI DE MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASI FINANTATDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.93 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA STABILIREA DREPTULUI LA AJUTOR SOCIAL D-NEI RADU MANUELA-FLORENTINADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.92 DISPOZITIE PRIVIND STABILIREA DREPTULUI DE ACORDARE A ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI, PRIVIND FAMILIA REPREZENTATA PRIN TITULAR NEAGU CONSTANTADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.91 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BELCIUGATELE IN SEDINTA EXTRAORDINARA PENTRU DATA DE 31.07.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.90 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL D-LUI RADU ION Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.89 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA INCADRAREA PE UN POST IN CADRUL CABINETULUI PRIMARULUI COMUNEI BELCIUGATELE(CONSILIER PERSONAL) A D-REI CULEA ANA-MARIADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.88 DISPOZITIE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE CONCURS SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI CONTRACTUALE PE DURATA DETERMINATA IN CADRUL UNUI PROIECT FINANTAT DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.87 DISPOZITIA PRIVIND INCETAREA ACTIVITATII MANAGERULUI DE PROIECT SI EXPERTULUI RECRUTARE SI MONITORIZARE GRUP TINTADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.86 DISPOZITIE PRIVIND INCETAREA INDEMNIZATIEI PENTRU INSOTITOR D-NEI BURCEA ELENA PERSOANA CU HANDICAPDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.85 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA REPUNEREA IN PLATA A AJUTORULUI SOCIAL D-NEI DOBRIN RADITADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.84 DISPOZITIE PRIVIND EFECTUAREA ANCHETEI SICIALE IN VEDEREA INDEPLINIRII CONDITIILOR PENTRU ACORDAREA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR NEAGU CONSTANTADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.83 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA EFECTUAREA UNEI ANCHETE SOCIALE LA DOMICILIUL D-NEI RADU MANUELA-FLORENTINADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.82 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA APROBAREA INCADRARII D-NEI NICULAE GHERGHINA IONELA CA ASISTENT PERSONAL AL NUMITEI GHITA MARIA PERSOANA CU HANDICAPDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.81 DISPOZITIE PRIVIND INCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL D-NEI NICULAE GHERGHINA-IONELA ASISTENT PERSONAL AL NUMITEI GHITA MARIADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.80 DISPOZITIE PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCATIOEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR MIRICA FANICUTA-ANADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.79 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA MODIFICAREA CUANTUMULUI AJUTORULUI SOCIAL D-NEI BURTEA GEORGIANADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.78 DISPOZITIE PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR BURTEA GEORGIANADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.77 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA SUSPENDAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL D-NEI DOBRIN RADITADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.76 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BELCIUGATELE IN SEDINTA DE INDATA PENTRU DATA DE 20.06.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.75 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE PERIOADA DETERMINATA AL D-NEI ROTARU LILIANADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.74 DISPOZITIE PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR MARIN IONELDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.73 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA DEMNAREA D-LUI PETRISOR BOGDAN CALIN CA PERSOANA RESPONSABILA CU ORGANIZAREA COLECTARII SELECTIVE A DESEURILORDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.72 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA DESEMNAREA D-NEI MIHAI MARIANA CA PERSOANA RESPONSABILA IN RELATIA CU AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.71 DISPOZITIE PRIVIND INCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL D-LUI BARBU NICUSOR ASISTENT PERSONAL AL NUMITEI BARBU MILUTADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.70 DISPOZITIE PRIVIND INCETAREA INDEMNIZATIEI PENTRU INSOTITOR D-LUI BAROSAN LIXANDRU PERSOANA CU HANDICAP GRAVDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.69 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BELCIUGATELE IN SEDINTA DE INDATA PENTRU DATA DE 09.05.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.68 DISPOZITIE PRIVIND PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL A DOAMNEI PETRISOR ANA FUNCTIONAR PUBLIC REFERENT GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL GRADATIA 5 IN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BELCIUGATELEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.67 DISPOZITIE PRIVIND PROMOVAREA IN GRAD PROFESIONAL A DOAMNEI ISTRATE GABRIELA PETRUTA FUNCTIONAR PUBLIC REFERENT GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL GRADATIE 3 IN CADRUL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.66 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA STABILIREA LOCURILOR SPECIALE DE AFISAJ ELECTORAL PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMANIA IN PARLAMENTUL EUROPEAN DIN DATA DE 26 MAI 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.65 DISPOZITIE PRIVIND INCETAREA INDEMNIZATIEI PENTRU INSOTITOR D-LUI MANTA ION PERSOANA CU HANDICAP GRAVDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.64 DISPOZITIE PRIVIND STABILIREA DREPTULUI DE ACORDARE A ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI PRIVIND FAMILIA REPREZENTATA PRIN TITULAR NICULAE PETREDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.63 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA ACORDAREAUNUI AJUTOR FINANCIAR IN CUANTUM DE 1000 LEI D-LUI DOBRE APOSTOL IN VEDEREA ACOPERIRII UNOR CHELTUIELI CAUZATE DE DECESUL SI INMORMANTAREA FRATELUI SAU DOBRE DUMITRUDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.62 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BELCIUGATELE IN SEDINTA EXTRAORDINARA PENTRU DATA DE 22.04.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.61 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL D-LUI DOBRE DUMITRUDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.60 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL D-LUI MANCIU GHEORGHEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.59 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA INCETAREA PLATII AJUTORULUI SOCIAL D-NEI GHEORGHE ALEXANDRADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.58 DISPOZITIE PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR BUIA ELISABETADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.57 DISPOZITIE PRIVIND EFECTUAREA ANCHETEI SOCIALE IN VEDEREA INDEPLINIRII CONDITIILOR PENTRU ACORDAREA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR NICULAE PETREDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.56 DISPOZITIE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE PREGATIRE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA IN ANUL 2019 si PROGRAMUL DE PREGATIRE PROFESIONALA ANUALA SI TRIMESTRIALA PE TEME SI EXERCITII PENTRU MEMBRII SERVICIULUI VOLUNTDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.55 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BELCIUGATELE IN SEDINTA ORDINARA PENTRU DATA DE 10.04.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.54 DISPOZITIE PRIVIND APROBAREA INDEMNIZATIEI PENTRU INSOTITOR D-NEI BURCEA ELENA CU DOMICILIUL IN COMUNA BELCIUGATELE SATUL BELCIUGATELE JUDETUL CALARASIIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.53 DISPOZITIE PRIVIND APROBAREA INDEMNIZATIEI PENTRU INSOTITOR D-NEI ROSU MARIA CU DOMICILIUL IN COMUNA BELCIUGATELE SATUL BELCIUGATELE JUDETUL CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.52 DISPOZITIE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EXAMINARE SI A COMISIEI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL A UNOR FUNCTIONARI PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.51 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA APROBAREA INCADRARII D-NEI STOICA ELENA CA ASISTENT PERSONAL AL SOTULUI SAU STOICA ALEXANDRUI PERSOANA CU HANDICAP GRAVDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.50 DISPOZITIE PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR DURBACA NATALIADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.49 DISPOZITIE PRIVIND INCETAREA DREPTULUI DE ACORDARE A ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR NEDU ELENA-VIORICADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.48 DISPOZITIE PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR RADU STELIANADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.47 DISPOZITIE PRIVIND INCETAREA DREPTULUI DE ACORDARE A ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR ALEXANDRU STELUTADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.46 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL BELCIUGATELE IN SEDINTA EXTRAORDINARA PENTRU DATA DE 12.03.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.45 DISPOZITIE CU PRIVIRE LA NUMIREA UNUI CURATOR SPECIAL PENTRU MINORUL VARTOLOMEI DANIEL-ALEXANDRUDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.44 DISPOZITIE PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR MIRICA FANICUTA-ANADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file dis.43 DISPOZITIE PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI REPREZENTATA PRIN TITULAR COSTEA LUMINITADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 44 - PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI,REPREZENTATA PRIN TITULAR MIRICA FANICUTA-ANADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 43 - PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI, REPREZENTATA PRIN TITULAR COSTEA LUMINITADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 42 - privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pt. Marin Mariana-ElenaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 41 - privind modificarea cuantumului alocatiei pentru Preda Dumitru ConstantinDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 40 - privind incetarea dreptului de acordare a alocatiei pt. sustinerea familiei d-nei Cobzaru FloricaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 39 - privind constituirea Comisiei de examinare a Comisiei de solutionare a contestatiilor pt. examen grad profesionalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 38 - privind promovarea in grad profesional al d-nei Petre RodicaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 37 - privind emiterea acordului de functionare pt. S.C. I DO EVENS GROUP SRLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 36 - privind ajutorul financiar pentru d-na Bucur MandaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 35 - privind stabilirea dreptului de acordare a alocatiei pt. Gheorghe FloricaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 34 - privind responsabilul pentru protectia datelor cu caracter personalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 32 - cu privire la incetarea dreptului de acordare a alocatiei pt. Buciumeanu Aurel-EmilianDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 31 - Dispozitie cu privire la convocarea C.L.B. in sedinta ordinara pentru data de 31.01.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 30 - privind acordarea indemnizatiei de hrana pentru functionarii publici si personalul contractualDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 29 - cu privire la acordarea unui ajutor finaciar d-nei Petre IoanaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 28 - cu privire la acordarea unui ajutor financiar d-lui Iordache GrigoreDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 27 - cu privire la stabilirea cuantumului brut a salariilor pentru asistentii personaliDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 26 - cu privire la stabilirea salariului de baza al d-lui Petrisor Calin BogdanDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 25 - cu privire la stabilirea salariului de baza al d-lui Pirvu Ionut CristianDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 24 - cu privire la stabilirea salariului de baza al d-nei Rosu Andreea-DeliaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 23 - cu privire la stabilirea salariului de baza al d-nei Petre RodicaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 22 - cu privire la stabilirea salariului de baza al d-nei Posirca Ioana-NiculinaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 21- cu privire la stabilirea salariului de baza al d-nei Gheorghe MihaelaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Dispozitie 20 - cu privire la stabilirea salariului de baza al d-lui Istrate LeonardDownload Preceding File