NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :
Collapse All
Expand All
Filename
explore subfolder image 12-Proiecte - Noiembrie
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 48 CU PRIVIRE LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 47 PRIVIND NUMIREA UNEI COMISII DE NEGOCIERE SI ACORDAREA UNUI ACORD DE PRINCIPIU IN VEDEREA CUMPARARII UNUI TEREN ARABIL INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE APROXIMATIV 1400 MP , SITUAT IN INTRAVILANULDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 46 CU PRIVIRE LA STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, ALTELE ASIMILATE ACESTORA , PRECUM SI AMENZILE APLICABILE INCEPAND CU ANUL FISCAL 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 45 PRIVIND APROBAREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT PENTRU BULDOEXCAVATORUL AFLAT IN PROPRIETATEA COMUNEI BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 44 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REVIZUIT IN URMA PREVEDERILOR O.U.G.1142018 PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESARE INVESTITIEI ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BELCIUGATELEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 43 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REVIZUIT IN URMA ACHIZITIEI PUBLICE PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESARE INVESTITIEI ,, MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BELCIUGATELE, JUDETULDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 42 PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITATI FISCALE SI APROBAREA PROCEDURII DE ANULARE A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGATIILOR BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31.12.2018 INCLUSIV , DATORATE BUGETULUIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 48 LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURISI CHELTUIELI PE ANUL 2019- NOIEMBRIE 2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 11-Proiecte - Octombrie 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019- 1 OCTOMBRIE 2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 10-Proiecte - Septembrie 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA S.F. FINAL SI DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT CONFORM OUG NR.1142018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE ,, REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN IN COMUNA BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA APROBAREA EXERCITIULUI BUGETAR LA SFARSITUL ANULUI 2018Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT CONFORM OUG NR.1142018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE ,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI SITUAT IN LOCALITATEA BELCIUGATELE, CVARTAL 70,PARCELA321,JUDETUL CALARASI, IN SUPRAFATA DE 26401 MP, IDENTIFICAT CU NUMAR CADASTRAL 20686 CE APARTINE DOMENIULUI PRIVADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI S I CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 09-Proiecte - August 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI P E ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA NEASUMARII RESPONSABILITATII RESPONSABILITATII ORGANIZARII SI DERULARII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELORACORDURILOR-CADRU PENTRU ACHIZITIA PRODUSELOR SI A CONTRACTELORACORDDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL BELCIUGATELE PENTRU O PERIOADA DE TREI LUNIDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 08-Proiecte - Iulie 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CONFORM OUG NR. 1142018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BELCIUAGTELE, JUDETUL CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE .,, INFIINTARE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA STABILIREA OBLIGATIILOR SI RESPONSABILITATILOR CE REVIN INSTITUTIILOR PUBLICE, AGENTILOR ECONOMICI, CELORLALTE PERSOANE JURIDICE, PRECUM SI CETATENILOR, CONFORM O.G. NR.212002 SI SANCTDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA CONFORM LEGII NR.152003 A SUPRAFETEI DE 62 MP, REPREZENTAND IMOBILUL CU NUMARUL CADASTRAL 4036, PROVENIND DIN IMOBILUL CU NUMARUL CADASTRAL 23177, CARTEA FUNCIARDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DIMINUAREA SUPRAFETEI ATRIBUITA IN FOLOSINTA GRATUITA CONFORM LGII NR.152003D-LUI CALINA STEFAN, CU SUPRAFATA DE 62 MP, REPREZENTAND IMOBILUL CU NUMARUL CADASTRAL 4036, PROVENIND DIN IMOBILULDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 07-Proiecte - Mai 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 19.06.2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 06-Proiecte - Aprilie 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA ASUMAREA RESPECTARII PREVEDERILOR LEGISLATIEI IN PRIVINTA REGIMULUI DESEURILOR SI A LEGISLATIEI IN DOMENIUL CONCURENTEI PRIN REPREZENTANTUL LEGAL IN CADRUL ASICIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 05-Proiecte - Martie 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 18.03.2019 CU PRIVIRE LA APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 04-Proiecte - Februarie 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CONFORM O.U.G. NR. 114.2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE -REALIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGITDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DIZOLVARII SI LICHIDARII SOCIETATII BELCIUGATELE SERVICII EDILITARE SRLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII UNUI LOT DE TEREN IN SUPRAFATA DE 300MP PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA D-REI STOICHIOIU MIRELA ALEXANDRA IN CONDITIILE LEGII NR.15.2003Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INDEXAREA PE BAZA RATEI INFLATIEI DE 134 A VALORILOR IMPOZABILE A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE SI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM SI A AMENZILOR APLICABILE INCEPAND CU ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECALCULAREA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI TERENURI DATORAT PENTRU ANII 2009-2013 CATRE CONTRIBUABILUL HOPODATA MARINDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CONFORM O.U.G. NR. 1142018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE - EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APADownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 03-Proiecte
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE COMODAT CU CMI. DR. ROSCULET STEFAN PENTRU UTILIZAREA UNUI SPATIU IN SATUL BELCIUGATELE, COM. BELCIUGATELE Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CONF. OUG NR. 114-2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE ,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COM. BELCIUGATELE, JUD. CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CONF. OUG NR. 114-2018 PT OBIECTIVUL DE INVESTITIE ,, REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN IN COM. BELCIUGATELE, JUD. CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR APARTINAND DOMENIUL PUBLIC AL COM. BELCIUGATELE, APROBAT PRIN hcl nr. 13-1999Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 02-Proiecte 31-01-2019
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii PAAR - CopyDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii PAARDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare PUZ-INFIINTARE SERA CAPSUNI Beneficiar GRU & GRU AGRICULTURE S.R.LDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor scolareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricolDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect privind alegerea presedintelui de sedinta al CLBDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 01-Proiecte 2019
An Adobe Acrobat file PROIECTE 8 IANUARIE 2019Download Preceding File Preview the file