NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :
Collapse All
Expand All
Filename
explore subfolder image 07-Proiecte - Mai 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 19.06.2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 06-Proiecte - Aprilie 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA ASUMAREA RESPECTARII PREVEDERILOR LEGISLATIEI IN PRIVINTA REGIMULUI DESEURILOR SI A LEGISLATIEI IN DOMENIUL CONCURENTEI PRIN REPREZENTANTUL LEGAL IN CADRUL ASICIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 05-Proiecte - Martie 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 18.03.2019 CU PRIVIRE LA APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 04-Proiecte - Februarie 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CONFORM O.U.G. NR. 114.2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE -REALIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGITDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DIZOLVARII SI LICHIDARII SOCIETATII BELCIUGATELE SERVICII EDILITARE SRLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII UNUI LOT DE TEREN IN SUPRAFATA DE 300MP PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA D-REI STOICHIOIU MIRELA ALEXANDRA IN CONDITIILE LEGII NR.15.2003Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INDEXAREA PE BAZA RATEI INFLATIEI DE 134 A VALORILOR IMPOZABILE A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE SI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM SI A AMENZILOR APLICABILE INCEPAND CU ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECALCULAREA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI TERENURI DATORAT PENTRU ANII 2009-2013 CATRE CONTRIBUABILUL HOPODATA MARINDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CONFORM O.U.G. NR. 1142018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE - EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APADownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 03-Proiecte
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE COMODAT CU CMI. DR. ROSCULET STEFAN PENTRU UTILIZAREA UNUI SPATIU IN SATUL BELCIUGATELE, COM. BELCIUGATELE Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CONF. OUG NR. 114-2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE ,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COM. BELCIUGATELE, JUD. CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CONF. OUG NR. 114-2018 PT OBIECTIVUL DE INVESTITIE ,, REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN IN COM. BELCIUGATELE, JUD. CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR APARTINAND DOMENIUL PUBLIC AL COM. BELCIUGATELE, APROBAT PRIN hcl nr. 13-1999Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 02-Proiecte 31-01-2019
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii PAARDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii PAAR - CopyDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare PUZ-INFIINTARE SERA CAPSUNI Beneficiar GRU & GRU AGRICULTURE S.R.LDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricolDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect privind alegerea presedintelui de sedinta al CLBDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor scolareDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 01-Proiecte 2019
An Adobe Acrobat file PROIECTE 8 IANUARIE 2019Download Preceding File Preview the file